Ημέρα: 1 Φεβρουαρίου 2017

Θεατρική ΠαράστασηΘεατρική Παράσταση

Από τη διδακτική επίσκεψη των μαθητών της Α’ τάξης στις 14 Δεκεμβρίου και της Γ’ τάξης στις 15 Δεκεμβρίου στο Θέατρο “Το τρένο στο Ρούφ”, για την παρακολούθηση της ξενόγλωσσης