Μήνας: Νοέμβριος 2014

Προγράμματα Δραστηριοτήτων έτους 2014-2015Προγράμματα Δραστηριοτήτων έτους 2014-2015

Περιβαλλοντικά Προγράμματα 1. “Τα λιμάνια στη λεκάνη της Μεσογείου  ως πύλες επικοινωνίας, εμπορίου, ανταλλαγής ιδεών και πληθυσμού“. Διαχρονική δραστηριότητα στο λιμάνι και στην πόλη του Πειραιά και αντίστοιχα της Βενετίας.