Μήνας: Απρίλιος 2018

Το πείραμα του Ερατοσθένη (2018)Το πείραμα του Ερατοσθένη (2018)

Στο παρακάτω κείμενο θα σας περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο εκτελέσαμε το πείραμα του Ερατοσθένη και τις εντυπώσεις μας. Αρχικά, το πείραμα του Ερατοσθένη μας κίνησε αρκετά το ενδιαφέρον