Ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για τη φοίτηση και την πρόοδο των μαθητών