Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                Σχ. έτος: 2022-2023
Άλσους & Αγ. Νικολάου,
16675 Γλυφάδα
ΤΗΛ. 2109632528, 2109633839
Email : 1gymglyf@sch.gr

Ιστοσελίδα: https://1gym-glyfad.att.sch.gr/

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει το πλαίσιο των κανόνων, που διέπουν τη σχολική ζωή. Εξειδικεύει τις γενικώς ισχύουσες  διατάξεις, προσαρμόζοντάς τις στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Τον διαμόρφωσαν και δεσμεύονται στην τήρησή του τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 

1. Προσέλευση – Αποχώρηση μαθητών

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των μαθημάτων ξεκινάει στις 08.10΄ και λήγει στις 14.00΄.

Επισημαίνεται η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο και η παραμονή τους στον χώρο του προαυλίου, μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι. Οι μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση, δε γίνονται δεκτοί στην τάξη και παίρνουν απουσία. Δηλώνουν την παρουσία τους στο γραφείο των εκπαιδευτικών, παραμένουν εποπτευόμενοι στον χώρο που βρίσκεται έξω από το γραφείο και εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. Η πρωινή καθυστέρηση των μαθητών δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου και οι κηδεμόνες των μαθητών που αργοπορούν συστηματικά την πρώτη ώρα, ενημερώνονται από τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων. Παράλληλα, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα, που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του προαυλίου παραμένουν κλειστές (Γ2/2368/09-01-2007 εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από το σχολείο σε καμία περίπτωση.

Εάν κάποιος μαθητής χρειάζεται να φύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, ο γονέας/κηδεμόνας του πρέπει να έρθει να τον πάρει ή να δώσει τηλεφωνική εντολή στη Διεύθυνση να φύγει μόνος του. Ο μαθητής οφείλει να ενημερώσει τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό για την έξοδό του από το σχολείο. Εάν ο μαθητής φύγει μόνος του, μετά από άδεια που έλαβε, οφείλει να τηλεφωνήσει στο σχολείο αμέσως μόλις φτάσει στο σπίτι του.

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο έχει προγραμματιστεί το σχολείο να σχολάσει νωρίτερα, οι μαθητές και οι γονείς θα ειδοποιούνται από την προηγούμενη μέρα με ηλεκτρονικό μήνυμα σταλμένο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των γονέων/κηδεμόνων.

2. Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης της COVID-19

Στο σχολείο εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ορίζονται στην υπ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4695/τ.Β΄/07-09-2022).
Επιπλέον, εφαρμόζονται τα εξής:

Οι διδάσκοντες εποπτεύουν την είσοδο των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας και ελέγχουν, εάν κάθονται στις θέσεις τους. Οι μαθητές κάθονται με αλφαβητική σειρά και ένας σε κάθε θρανίο. Οι αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες είναι μεγάλες και διαμπερείς, είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε να τηρείται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των θέσεων των μαθητών και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Είναι εφοδιασμένες με αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα και χειροπετσέτες.

Οι πόρτες ή τα παράθυρα θα παραμένουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, ενώ στα διαλείμματα οι πόρτες κλειδώνουν.

Υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 ορίστηκε ο εκπαιδευτικός κ. Δένδιας Ξενοφών, με αναπληρωτή του τον εκπαιδευτικό κ. Μέξα Αλέξανδρο. Ως χώρος απομόνωσης των μαθητών, που θα εμφανίσουν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, ορίστηκε η πρώτη αίθουσα προκάτ.

Η καθαρίστρια του σχολείου είναι επιφορτισμένη με το έργο της σχολαστικής καθαριότητας των χώρων και της τακτικής εφαρμογής απολυμαντικών στις επιφάνειες και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Ο εκμισθωτής του κυλικείου υποχρεούται να εφαρμόζει σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου COVID-19.

3. Επικοινωνία σχολείου – γονέων

Για την άμεση επικοινωνία με τους γονείς είναι απαραίτητο να έχει το σχολείο τα πλήρη στοιχεία των μαθητών του. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι γονείς να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα για την εγγραφή του μαθητή στη νέα σχολική χρονιά.

Ιδιαίτερα οι αλλοδαποί μαθητές υποχρεούνται να καταθέσουν στο σχολείο πρόσφατα πιστοποιητικά (γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης), έτσι ώστε να αποφεύγονται λάθη στην καταχώριση των στοιχείων τους.

Επίσης, οι μαθητές που τα τελευταία διδακτικά έτη φοίτησαν σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό, χρειάζεται να προσκομίσουν στο σχολείο τις σχετικές βεβαιώσεις και τα αποδεικτικά σπουδών, επειδή η αξιολόγησή τους γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο (Νόμος 4692/2020 άρθρο 4 παρ. 8 – ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020).

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο και τους καθηγητές για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί. Ιδιαίτερα μάλιστα είναι αναγκαίο να ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του παιδιού τους. Οι καθηγητές του σχολείου ενημερώνουν τους γονείς για τη φοίτηση και την πρόοδο των μαθητών, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

Οι γονείς έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το σχολείο για κάθε σοβαρό ζήτημα (υγείας, οικογενειακό κ.ά.) που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη φροντίδα και προστασία τους στα πλαίσια λειτουργίας του σχολείου. Ιδιαίτερα οι γονείς μαθητών, οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από τους δύο δεν ασκεί την επιμέλειά τους, θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

4. Φοίτηση – Απουσίες

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε από το σχολείο, οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του μαθητή σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη.

5. Συμπεριφορά μαθητών

Η ενεργός συμμετοχή κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων, η υπευθυνότητα και η επιμέλεια, αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσματική μάθηση.

Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους, να έχουν ευγενική συμπεριφορά και να μη διαπληκτίζονται μεταξύ τους. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση ο εκφοβισμός και η εκδήλωση κάθε μορφής βίας ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου μας.

Είναι απαραίτητο οι μαθητές να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να έχουν ευπρεπή και ανεπιτήδευτη εμφάνιση, που να ταιριάζει στην ηλικία τους και το σχολικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές δεν επιτρέπεται να παραμένουν στις αίθουσες, στους διαδρόμους και στις σκάλες, αλλά να κατεβαίνουν στο προαύλιο, υπακούοντας στις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών.

Είναι πρωταρχικής σημασίας για την ασφάλειά τους, οι μαθητές να μη σπρώχνονται, να μην τρέχουν στις σκάλες, καθώς και να μην ανεβαίνουν στα κάγκελα των διαδρόμων και των κλιμακοστασίων. Πρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους από κάθε κίνδυνο.

Όταν οι μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο, δε θα πηγαίνουν στους χώρους του Λυκείου και στον χώρο που βρίσκεται πίσω από το κυλικείο.
Η παραμονή των μαθητών στην αυλή του σχολείου είναι οριοθετημένη μέχρι τις αίθουσες προκάτ. Επίσης, δε θα πηγαίνουν στον χώρο που βρίσκεται πέρα από τις βρύσες. Δεν επιτρέπεται να μιλούν με εξωσχολικά άτομα.

Όταν χτυπά το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν μετά τον καθηγητή τους. Επίσης, δεν είναι αποδεκτή η κατανάλωση τροφίμων ή αναψυκτικών στην αίθουσα μετά το τέλος του διαλείμματος.

Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να βγαίνουν έξω από την τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρά μόνο για λόγους άμεσης ανάγκης με άδεια από τον καθηγητή τους.

Είναι ανάγκη να τηρούνται από όλους οι κανόνες υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους και κυρίως στις τουαλέτες. Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή των μαθητών στις τουαλέτες.

Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό τον σχολικό χώρο, να μην πετούν σκουπίδια και να μη λερώνουν τους τοίχους. Η αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους του σχολείου υποβαθμίζει το πολιτιστικό περιβάλλον και μας προσβάλλει όλους. Είναι υποχρέωση των μαθητών να μην καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό του σχολείου τους, να δείχνουν σεβασμό στο σχολικό περιβάλλον, να το προστατεύουν και να το φροντίζουν με υπευθυνότητα και ωριμότητα. Η φθορά της σχολικής περιουσίας, κυρίως όταν γίνεται σκόπιμα, αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά και υποβαθμίζει την ποιότητα της σχολικής ζωής. Για τους μαθητές που προκαλούν φθορές, θα λαμβάνονται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα και παιδαγωγικά μέτρα. Κάθε μαθητής οφείλει με προσωπική του ευθύνη να προστατεύει τη σχολική περιουσία και να αναλαμβάνει το κόστος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα προκαλέσει. Εάν προκληθεί ζημιά την ώρα που οι μαθητές αλλάζουν αίθουσες, οφείλουν να το αναφέρουν αμέσως στον διδάσκοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος ή στη Διεύθυνση του σχολείου, για να βρεθεί όποιος ευθύνεται γι’ αυτή. Αν δεν το κάνουν, τη ζημιά θα αποκαταστήσουν οι ίδιοι.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει
σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου (Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους αντικείμενα άσχετα με το σχολείο και τα μαθήματά τους. Δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση στον χώρο του σχολείου.

Απαγορεύεται το κάπνισμα στον χώρο του σχολείου, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/26-07-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Οι μαθητές έχουν υποχρέωση να σέβονται τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή. Στις περιπτώσεις των μαθητών που η συμπεριφορά τους αποκλίνει από τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα προβαίνει σε παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες και παιδαγωγικά μέτρα.

6. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι επετειακές εκδηλώσεις, οι διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές, οι αθλητικές δραστηριότητες, η συμμετοχή σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και οι ποικίλες δράσεις που υλοποιούνται στο σχολείο μας σε συνεργασία με εγκεκριμένους φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. και με το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Γλυφάδας, συνθέτουν ένα ευρύ πλέγμα δραστηριοτήτων, που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της σχολικής ζωής.

7. Εφαρμογή του Κανονισμού

Η ποιότητα της σχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την προσωπικότητα του μαθητή. Το σχολείο οφείλει να διαπαιδαγωγεί και να οριοθετεί τους μαθητές με βάση τον δημοκρατικό διάλογο και τους κανόνες του. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας προσφέρει τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος, που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με υπευθυνότητα και συνέπεια.
                                                                                                                                                                                Γλυφάδα, Δεκέμβριος 2022