Μήνας: Φεβρουάριος 2018

«Υαλοπωλεία» του Εμμανουήλ Ροϊδη«Υαλοπωλεία» του Εμμανουήλ Ροϊδη

Το σκίτσο είναι δημιουργία της μαθήτριας Μπούρσατς Έμμα του Γ2, στο πλαίσιο του μαθήματος της λογοτεχνίας με αφορμή το χρονογράφημα «Υαλοπωλεία» του Εμμανουήλ Ροϊδη.