Μήνας: Μάιος 2017

18 Μαϊου 2017 “Εγώ, εσύ, εμείς και οι άλλοι…όλοι”18 Μαϊου 2017 “Εγώ, εσύ, εμείς και οι άλλοι…όλοι”

Στα πλαίσια της Θεματικής εβδομάδας και στην προσπάθεια του σχολείου μας να επικοινωνήσει με τον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, σε θέματα που άπτονται ενδιαφέροντος των γονέων όσον αφορά την εξέλιξη των