ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Αρχικά, θα εξετάσουμε οκτώ είδη Νοημοσύνης (Λεκτική-Γλωσσική, Λογική-Μαθηματική, Σωματική-Κιναισθητική, Διαπροσωπική, Χωρική, Υπαρξιακή, Φυσιοκρατική και Μουσική Νοημοσύνη).

Έπειτα, θα δείξουμε ότι ο άνθρωπος είναι κάτι πέρα από ένα σκεπτόμενο νου, εξετάζοντας την έννοια της Ψυχής όπως και τον τρέχοντα επιστημονικό διάλογο για την ύπαρξη ή όχι μιας Ανώτερης Δύναμης.

Η προσέγγιση θα είναι ολιστική και διαθεματική, αντλώντας υλικό από τις κυριότερες θρησκείες και απο τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις.

Στην ενότητα που αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη θα δούμε τους ορισμούς και θα εξετάσουμε τις εφαρμογές της στην Έξυπνη Αυτόνομη Οδήγηση, στην Ιατρική, στο Έξυπνο Σπίτι, στα Έξυπνα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (The Internet of Things).

Related Post