Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Την Τετάρτη 26-11-14, οι μαθητές μας της Γ’ τάξης, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το ενημερωτικό σεμινάριο του ΕΟΠΕΠ για την Νέα Διαδικτυακή Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού εφήβων «www.eoppep.gr/teens». Πρόκειται για ένα διαδραστικό πόρταλ σχεδιασμένο για εφήβους, με δωρεάν εφαρμογές. Μέσα από ηλεκτρονικά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το διαδραστικό παιχνίδι σταδιοδρομίας «Real Game» και τα υποδείγματα βιογραφικών, οι επισκέπτες της Πύλης θα μπορούν να γνωρίσουν και να αναδείξουν τις ικανότητες τους, να ενημερωθούν για διάφορα επαγγέλματα και να βρουν πληροφορίες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.  Στο σεμινάριο, δόθηκε στους μαθητές αντίστοιχο υλικό, και πληροφορίες για τα κέντρα επαγγελματικού και συμβουλευτικής (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας κ’ Θρησκευμάτων, Πολιτισμού κ’ Αθλητισμού. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την επιτροπή παιδείας του δήμου και ειδικά την αντιδήμαρχο κα. Καρκά Άννα για την πρόσκληση των οργανωτών και την φιλοξενία.

Related Post

Συμμετοχή στο 2ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο “Φλωρεντία 2023”Συμμετοχή στο 2ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο “Φλωρεντία 2023”

Το σχολείο συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Μαθητικό συνέδριο στη Φλωρεντία. Η συμμετοχή του σχολείου πραγματοποιήθηκε μέσα από τρεις ομάδες εργασίας που λειτούργησαν αυτόνομα εστιάζοντας σε διαφορετικό θεματικό περιεχόμενο και παρουσίασαν