Ημέρα: 11 Ιουνίου 2024

Ιστορικά γεγονότα – Γλωσσικά δάνεια & Αντιπολεμική συνείδησηΙστορικά γεγονότα – Γλωσσικά δάνεια & Αντιπολεμική συνείδηση

Με στόχο την καλλιέργεια αντιπολεμικής συνείδησης μέσα από τη μελέτη της γλώσσας ως κανάλι επικοινωνίας και συνεργασίας των λαών, εκπονήθηκαν βιβλιογραφικές εργασίες, ελήφθησαν συνεντεύξεις και δημιουργήθηκαν σχετικές εικαστικές και ψηφιακές